Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Петър Димитров
с. Първомай
Област: Благоевград
Адрес: с. Първомай 2890, ул. Маркови кладенци 4
Телефони: 07427 2028
E-mail: dovdlrg_petar_dimitrov@abv.bg
Директор: Методи Попов