Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Радост
с. Дрен
Област: Перник
Адрес: с. Дрен 2430, ул. Първа 27
Телефони: 07726 2012; 0878568897;
E-mail: domradost.dren@abv.bg
Директор: Даниела Йорданова Василева