Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Младен Антонов
с. Тотлебен
Област: Плевен
Адрес: с. Тотлебен 5899, ул Христо Ботев 17
Телефони: 06510 2316; 2526
E-mail: ddlrg_totleben@abv.bg
Директор: Димитрина Иванова