Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Рада Киркович
Пловдив
Област: Пловдив
Адрес: Пловдив 4000, ул. Димитър Цончев 11
Телефони: 032 626621; 624291; 628415
E-mail: dd.rada_kirkovich@abv.bg
Директор: Анелия Кирова