Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Княгиня Мария - Луиза
Пловдив
Област: Пловдив
Адрес: Пловдив 4000, ул. Асен Златаров 29
Телефони: 032 632853
E-mail: mariq-luiza@abv.bg
Директор: Дарина Кукева