Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ РОЗА
с. Зелениково
Област: Пловдив
Адрес: с. Зелениково 4155, ул. 25-та №30
Телефони: 03194 2260; 2520;
E-mail: ddlrg.selozelenikovo@abv.bg
Директор: Иванка Колева