Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Таню Войвода
Асеновград
Област: Пловдив
Адрес: Асеновград 4230, ул. Шести януари 14
Телефони: 0331 68169; 0889400686
E-mail: ddlrg_tvoivoda@abv.bg
Директор: Бойка Бакалска