Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Лудогорие
Исперих
Област: Разград
Адрес: Исперих 7400, ул. Васил Левски 72
Телефони: 08341 2093; 2459; 2219; факс:2093
E-mail: ludogorie_isperih@abv.bg
Директор: Звездица Ковачева