Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Райна Гатева
Русе
Област: Русе
Адрес: Русе 7004, ул. Доростол 34
Телефони: 082 845807
E-mail: raina_gateva@abv.bg
Директор: Клара Лакова