Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Св. Димитър Басарбовски
Русе
Област: Русе
Адрес: Русе 7004, ул. Доростол 108
Телефони: 082 846260;
E-mail: dbasarb1@abv.bg
Директор: Стоян Събев