Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Св. Иван Рилски
с. Брестовица
Област: Русе
Адрес: с. Брестовица 7174, ул. Янтра 9
Телефони: 081462 231; 0887957749
E-mail: valia_45@abv.bg
Директор: Наталия Белчева