Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Надежда
Русе
Област: Русе
Адрес: Русе 7003, ул. Искър 41
Телефони: 082 845911 846257
E-mail: nadejda.rousse@gmail.com
Директор: Мария Йорданова