Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Мария Роза към КСУДС с. Асеновград
с. Асеновец
Област: Сливен
Адрес: с. Асеновец 8933, ул. Марко Димитров 30
Телефони: 04522 2510;
E-mail: dovdlrg_asenovec@abv.bg
Директор: Георги Мангъров