Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Димчо Дебелянов
Силистра
Област: Силистра
Адрес: Силистра 7500, ул. Албена 3 или 4
Телефони: 086 821857; 821848
E-mail: ddlrg.silistra@abv.bg
Директор: Стилиян Стойчев