Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Катя Ванчева
с. Широка Лъка
Област: Смолян
Адрес: с. Широка Лъка 4710, ул. Люлката 2
Телефони: 03030 2231;
E-mail: s_shikov@abv.bg
Директор: Станислав Шиков