Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Надежда
с. Гурково
Област: София-област
Адрес: с. Гурково 2145, ул. Осем 2
Телефони: 07136 2398;
E-mail: ddlrggurkovo@abv.bg
Директор: Веса Петкова Маркова