Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията
Бургас
Област: Бургас
Адрес: Бургас 8000, ул Ст. Стамболов 21
Телефони: 056 810077
E-mail: ddlrg_burgas@abv.bg
Директор: Йордан Тодоров