Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ П.Р.Славейков
София
Област: София-град
Адрес: София 1309, ул. Пиротска 175
Телефони: 02 8223303;
E-mail: n_djunova@abv.bg
Директор: Надя Джунова