Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ кв. Драгалевци
София
Област: София-град
Адрес: София 1415, кв. Драгалевци, ул. 305 1
Телефони: 02 9671225
E-mail: dovdlrg_dragalevci@abv.bg
Директор: Веселка Соколова