Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Св.Иван Рилски
София
Област: София-град
Адрес: София 1618, Красно село, ул. Цар Борис ІІІ 128
Телефони: 02 8553916; 8553816
E-mail: andiim@abv.bg
Директор: Антоанета Иванова