Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Надежда
София
Област: София-град
Адрес: София 1750, ж.к Младост 1, до бл 29
Телефони: 02 8749257; 8749121
E-mail: dom_nadejda@abv.bg
Директор: Невена Георгиева