Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Асен Златаров
София
Област: София-град
Адрес: София 1229, ул. Сава Филаретов 23
Телефони: 02 9381227 8369790
E-mail: dd_a.zlatarov@abv.bg
Директор: Сашка Цветанова