Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Българка
Стара Загора
Област: Стара Загора
Адрес: Стара Загора 6000, ул. Мусала 32
Телефони: 042 642023; факс:620123
E-mail: dombalsz@abv.bg
Директор: Пенка Йонкова