Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Мария Терезия
Стара Загора
Област: Стара Загора
Адрес: Стара Загора 6000, ул Д. Караджов 2
Телефони: 042 602585 602595; 0897903232
E-mail: dommtsz@abv.bg
Директор: Латинка Петрова