Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Щурче
Средец
Област: Бургас
Адрес: Средец 8300, ул. Тодор Николов 65
Телефони: 05551 3082; 3417
E-mail: ddlrg_sredes56@abv.bg
Директор: Калинка Цанева