Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Попово
Попово
Област: Търговище
Адрес: Попово 7800, ул. Керамик 4
Телефони: 0608 46087
E-mail: ddlrg_popowo@abv.bg
Директор: Хасан Хасан