Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Омуртаг
Омуртаг
Област: Търговище
Адрес: Омуртаг 7900, ул. Тимок 5
Телефони: 0605 62368; 62263
E-mail: sem1987_@abv.bg
Директор: Надя Найденова