Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Надежда
Хасково
Област: Хасково
Адрес: Хасково 6300, ул. Пловдивска 1 А
Телефони: 038 665357; 665073
E-mail: domnadejda@dir.bg
Директор: Живка Генева