Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Проф. Д-р Асен Златаров
Хасково
Област: Хасково
Адрес: Хасково 6300, бул. България 9
Телефони: 038 622678; 622241
E-mail: ddlrghaskovo@abv.bg
Директор: Невена Желязкова