Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Детелина
Шумен
Област: Шумен
Адрес: Шумен 9700, ул. Възрожденец 17
Телефони: 054 869958;
E-mail: dom_detelina@mail.bg
Директор: Иван Калоянов