Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Велики Преслав
Велики Преслав
Област: Шумен
Адрес: Велики Преслав 9850, ул. Симеон Велики 27
Телефони: 0538 42260;
E-mail: dovdlrg@gmail.com
Директор: Диана Петрова