Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Юрий Гагарин
Ямбол
Област: Ямбол
Адрес: Ямбол 8600, к-с Златен рог 112
Телефони: 046 661900
E-mail: ddgagarin_yambol@mail.bg
Директор: Антоанета Маркова