Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Другарче
Варна
Област: Варна
Адрес: Варна 9002, ул. Генерал Колев 90
Телефони: 052 303574; 303046
E-mail: drugar4e_varna@abv.bg
Директор: Татяна Кръстева