Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Княгиня Надежда
Варна
Област: Варна
Адрес: Варна 9000, ул. Кракра 2
Телефони: 052 820678 9; 613279; 612143
E-mail: dom_nadejda.varna@abv.bg; binaa@mail.bg
Директор: Върбинка Дончева