Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Бистренци
с. Бистренци
Област: Русе
Адрес: с. Бистренци , с. Бистренци
Телефони: 081262 224
E-mail:
Директор: Анатоли Петров