Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Силистра
Силистра
Област: Силистра
Адрес: Силистра , ул. Албена 5
Телефони: 086 821801; 821629
E-mail:
Директор: Искрен Младенов