Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Фатово
с. Фатово
Област: Смолян
Адрес: с. Фатово , с. Фатово
Телефони: 0301 88925
E-mail:
Директор: Асен Каменов