Български БългарскиEnglish English
Hope Bulgaria
Orphanages
Homes for children with disabilities
Homes for medical and social care for children
Homes for the elderly
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Мария Роза към КСУДС с. Асеновград
с. Асеновец
Region: Сливен
Address: с. Асеновец 8933, ул. Марко Димитров 30
Phones: 04522 2510;
E-mail: dovdlrg_asenovec@abv.bg
Manager: Георги Мангъров