Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Митко Петков
с. Крушуна
Област: Ловеч
Адрес: с. Крушуна 5561, ул. К. Ганев 11
Телефони: 06944 2209
E-mail: dd_kruschuna@abv.bg
Директор: Виолета Станчева