Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Радост
с. Дрен
Област: Перник
Адрес: с. Дрен 2430, ул. Първа 27
Телефони: 07726 2012; 0878568897;
E-mail: domradost.dren@abv.bg
Директор: Даниела Йорданова Василева