Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Мария Терезия
Стара Загора
Област: Стара Загора
Адрес: Стара Загора 6000, ул Д. Караджов 2
Телефони: 042 602585 602595; 0897903232
E-mail: dommtsz@abv.bg
Директор: Латинка Петрова