Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Щурче
Средец
Област: Бургас
Адрес: Средец 8300, ул. Тодор Николов 65
Телефони: 05551 3082; 3417
E-mail: ddlrg_sredes56@abv.bg
Директор: Калинка Цанева