Начало
Начало

Надежда България е сайт за благотворителност и безвъзмездна помощ, който има за цел да подпомогне с информация и да свързва хората, които искат да помагат, с тези, които имат нужда от помощ.

 

Ако търсите помощ за хора в крайна нужда, вижте условията на нашата Програма Малка помощ.