За нас
Политика на поверителност

Политика за поверителност на сайта Надежда България


Тази Политика за поверителност описва нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на вашата информация, когато използвате сайта Надежда България.

 


Лични данни

 

Ние събираме информация от вас само когато попълните формата за кандидатстване по програма Малка помощ на сайта Надежда България. Личната информация може да включва:

  • Имейл адрес
  • Име и фамилия
  • Телефон


Можем да използваме вашите лични данни единствено и само за включване в програмата Малка помощ.

 


Информация, събрана по време на използване на сайта

 

Докато използвате сайта, ние не събираме никаква информация от вас.

 


Запазване на вашите лични данни

 

Ние ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.

 


Разкриване на вашите лични данни на трети страни

 

Ние не предоставяме по никакъв вашите лични данни на външни лица или на трети страни.

 


Сигурност на вашите лични данни

 

Ние прилагаме различни мерки за сигурност (като криптиране на база данни и SSL), за да поддържаме безопасността на вашата лична информация.

 


Вашите права съгласно GDPR

Ние спазваме поверителността на вашите лични данни за да гарантираме, че можете да упражнявате правата си.
Имате право съгласно тази Политика за поверителност и по закон, ако сте в рамките на ЕС, да:

  • Заявите достъп до вашите лични данни - свържете се с нас, за да актуализирате или да поискате изтриване на вашите лични данни.
  • Поискайте изтриване на вашите лични данни - имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме.
  • Оттеглете съгласието си - имате право да оттеглите съгласието си за използване на вашите лични данни.Упражняване на вашите права за защита на данните от GDPR

 

Можете да упражните правата си на достъп, поправка и анулиране, като се свържете с нас. Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на подобни искания. Ако направите заявка, ние ще направим всичко възможно да ви отговорим възможно най-скоро.

 


Поверителност на децата

 

Ние не събираме лична информация от лица под 13-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и знаете, че детето ви ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас.

 

 

Промени в тази Политика за поверителност

 

 

Възможно е да актуализираме нашата политика за поверителност, ако има някакви промени, за да предложим по-добро обслужване и обратна връзка с потребителите. Промените ще бъдат публикувани на нашия уеб сайт, при което ще променим и датата на "последната актуализация" в края на този документ.

 


Вашето съгласие

 

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.

 


Свържете се с нас

 

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл info@nadejdabg.org.

 

Последна актуализация: 21 март 2022 г