Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ с. Сладък кладенец
с. Сладък кладенец
Област: Стара Загора
Адрес: с. Сладък кладенец 6064, с. Сладък кладенец
Телефони: 041116 282
E-mail: sladuk_kladenec@abv.bg
Директор: Теодора Недкова Николова