Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Казанлък
Казанлък
Област: Стара Загора
Адрес: Казанлък , ул. П. Ганин 52
Телефони: 0431 64816; 62209
E-mail:
Директор: Анна Карпачева