Социални домове
Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Хасково
Хасково
Област: Хасково
Адрес: Хасково 6300, ул. Видин 14
Телефони: 038 668270; 668320
E-mail: dmsgd_hs@mail.bg
Директор: д-р Кирил Гузгунов