Социални домове
Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Добрич
Добрич
Област: Добрич
Адрес: Добрич 9300, жк Добротица
Телефони: 058 603776; 602459;
E-mail: dom_d4@abv.bg
Директор: д-р Евгения Стефанова